Házirend

1) A

Cziffra György Nagytétényi Közösségi Színtér közösségi, művelődési, szórakozási célokat szolgáló intézmény.

2) Nyitvatartási időben (általában 08.00-20.00 között) – zártkörű, vagy belépőjegy váltásával látogatható rendezvények kivételével – mindenki igénybe veheti szolgáltatásait, ha betartja az emberi együttélés, a közösségi és társas élet szabályait.

3) Belépőjegyes rendezvények látogatásának előfeltétele a belépőjegy megvásárlása.

4) Az Intézmény berendezési, felszerelési tárgyait mindenki köteles megóvni, azokat csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.

5) Az Intézmény látogatói kötelesek az intézményre vonatkozó törvényi előírásokat betartani, azok megszegőit az Intézmény munkatársai kötelesek felszólítani a jogkövető magatartás megvalósítására, ennek eredménytelensége esetén hivatalos eljárást kezdeményezhet az Intézmény vezetője a vétkes ellen.

6) Az Intézmény dolgozóinak kérései mindenkor a látogatók érdekeit szolgálják, ezért kérjük azokat szíveskedjenek mindenkor teljesíteni!

7) Az iskolai tanulókra az iskolai rendtartás, valamint e házirend előírásai az irányadók.

8) Minden egyéb e házirendben nem szabályozott kérdésben a ház ügyeletes utasításai az irányadók.

9) Fénykép, videofelvétel és hangfelvétel az épületben, csak a szakmai ügyeletes engedélyével történhet.

10) A látogatók tudomásul veszik, hogy az Intézmény programjain, rendezvényein róluk képi- illetve hangfelvétel készülhet, és hozzájárulnak, hogy azokat az Intézmény kommunikációs eszközein megjelenítse.

11) A látogatók, az ügyfelek, a vendégek az Intézmény területére való belépéssel elismerik és tudomásul veszik a kamerás megfigyelés tényét, és egyben hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk felvétel készüljön. A megfigyelő rendszer létéről és működéséről az Intézmény kötelezettségének megfelelve, tájékoztató táblát helyezett el arról, hogy az intézményben elektronikus megfigyelőrendszer működik. A megtekintés kizárólag bűncselekmény gyanújánál, illetve munkahelyi baleset esetén vagy a rendőrség kérésére történik.

Kérjük minden Kedves Látogatónktól a fentiek betartását!
Kellemes és tartalmas kikapcsolódást kívánunk intézményünkben!

Budapest, 2018. május 24.